Abe Bonnema Architectuurprijs 2017
Deadline: vrijdag 30 juni 14:00 uur

Tot vrijdag 30 juni 14:00 uur is het mogelijk om mee te dingen naar de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017. De winnaar van deze prestigieuze Nederlandse architectuurprijs ontvangt een geldbedrag van 50.000 euro.

De Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 is bestemd voor de architect van het door de jury aangewezen beste gebouw dat in de afgelopen twee jaar (2015/2016) in Nederland is opgeleverd. Deelname staat open voor architecten die zijn ingeschreven in het Architectenregister. Een deskundige jury selecteert uit de inzendingen drie tot vijf nominaties. De bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking vindt plaats op 28 november 2017 in het Rijksmuseum te Amsterdam.

Doel van de Abe Bonnema Prijs is het stimuleren van de kwaliteit van de architectuur in Nederland. De Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 wordt uitgereikt aan de architect van het door de jury aangewezen beste bouwwerk dat in de afgelopen twee jaar (2015/2016) in Nederland is opgeleverd.

Deelname

Deelnemers aan de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Deelname aan de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 staat open voor architecten die zijn ingeschreven in het register van het Bureau Architectenregister.
  • Deelname aan de Abe Bonnema Architectuurprijs staat tevens open voor (buitenlandse) architecten, die in een ander land dan Nederland in het desbetreffende architectenregister staan ingeschreven. Onderwerp van de inzending dient echter een in Nederland gerealiseerd bouwwerk te betreffen.
  • Indien de inzending het ontwerp betreft van een ontwerpteam, bestaande uit meerdere personen, dient tenminste één van de leden van het ontwerpteam in het Architectenregister ingeschreven te zijn en dient deze persoon aantoonbaar een substantieel aandeel in de totstandkoming van het ontwerp te hebben.

Aan de hand van de inzendingen selecteert de jury op basis van de beoordelingscriteria minimaal drie en maximaal vijf inzendingen als genomineerden voor de prijs. De jury wijst de volgens haar beste inzending uit de genomineerde projecten aan voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017.

Prijsuitreiking

Op een gezamenlijke openbare bijeenkomst, waarbij de juryleden en de genomineerden aanwezig zijn, maakt de Stichting de winnende inzending en de prijswinnaar bekend en reikt de prijs uit.

Abe Bonnema

Abe Bonnema

Abe Bonnema (1926-2001) opereerde vanuit Friesland en bouwde een indrukwekkend oeuvre op in heel Nederland. Bonnema was een architect die vooral functioneel te werk ging en zich niet bezighield met het architectuurdebat. Toch ontwikkelde hij wel een eigen stijl en week hij af van de manier van werken van zijn tijdgenoten.

Lees meer over Abe Bonnema ›

Abe Bonnema Prijs

De prijs is een initiatief van de ir. Abe Bonnema Stichting. Met de Architectuurprijs (en de Prijs voor Jonge Architecten) wordt het gedachtegoed van de architect ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden. De prijs is bestemd voor de architect van een gebouw dat in de twee jaar voorafgaand aan de prijsuitreiking is opgeleverd in Nederland en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit, toekomstige generaties inspireert en tot voorbeeld strekt.

De Abe Bonnema Architectuurprijs wordt in de oneven jaren uitgereikt en de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten (onder 40 jaar) in de even jaren.

Abe Bonnema Lezing

Tijdens de prijsuitreiking wordt jaarlijks de Abe Bonnema Lezing uitgesproken door een prominente spreker. In 2016 hield architectuurcriticus Hans Ibelings de lezing met de titel Snellere paarden.