Wie komen in aanmerking voor deelname?

Deelname aan de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018 staat open voor architecten onder 40 jaar. Zij moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Deelname staat open voor architecten, die in 2018 de leeftijd van 40 jaar nog niet bereikt hebben (geboren na 31 december 1978).
  • Deelname staat open voor architecten, die in het Nederlandse Architectenregister zijn ingeschreven, ongeacht hun nationaliteit.
  • Deelname staat tevens open voor (buitenlandse) architecten, die in een ander land dan Nederland in het desbetreffende architectenregister staan ingeschreven. Onderwerp van de inzending dient echter een in Nederland gerealiseerd gebouw te betreffen.
  • Indien de inzending de productie is van een ontwerpteam, bestaande uit meerdere personen, dient de eindverantwoordelijk architect aan de leeftijdseis te voldoen. Daarbij dient de eindverantwoordelijk architect aantoonbaar een substantieel aandeel in de totstandkoming van het bouwwerk te hebben.

Aan welke voorwaarden moet het project voldoen?

Inzendingen voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018 moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • het project betreft een bouwwerk en is in Nederland gerealiseerd;
  • het project betreft een bouwwerk dat is opgeleverd tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017;
  • het project kan betrekking hebben op een solitair gebouw of een gebouwensemble op één aaneengesloten locatie;
  • het project kan zowel betrekking hebben op een nieuw gebouw(ensemble) als op verbouw/transformatie van een bestaand gebouw(ensemble).

Reglement

Download het reglement van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018.

Hoe verloopt het tijdpad?

Start inschrijving
20 april 2018

Sluiting inschrijving
22 juni 2018 (14:00 uur)

Bekendmaking nominaties
oktober 2018

Prijsuitreiking
17 november 2018

Start Abe Bonnema Architectuurprijs 2019
voorjaar 2019

Inschrijving voor de Abe Bonnema Prijs 2018 is gesloten

secretariaat Abe Bonnema Prijs
p/a hûs en hiem
J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden
secretariaat@abebonnemaprijs.nl

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over het inschrijfformulier? Kijk dan bij de veelgestelde vragen voordat u contact opneemt.