Jury Abe Bonnema Prijs voor Architectuur 2017

Jury

De onafhankelijke jury wordt door het bestuur van de ir. Abe Bonnema Stichting benoemd. Juryleden kunnen voor maximaal twee termijnen worden herbenoemd. Het rooster van aan- en aftreden garandeert een zekere continuïteit in de kwaliteit van de beoordeling. Dick van Wageningen (winnaar 2015) is voor de lopende editie als nieuw lid van de jury benoemd.

Marjolein van Eig

Marjolein van Eig is de winnaar van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2014 met haar ontwerp voor de Koepel op de Overplaats in Heemstede. Marjolein werkte 12,5 jaar bij gerenommeerde bureaus, voordat ze besloot haar eigen BureauVanEig te starten. Zij publiceert regelmatig op Archined, in de Architect en HP/ De Tijd.

Eric Frijters

Eric Frijters is oprichter en directeur van FABRIC en Lector Future Urban Regions (FUR) bij de Nederlandse Academies van Bouwkunst. De onderzoeksgroep FUR is gericht op gezonde verstedelijking, design thinking methodologie en test productieve strategieën voor stedelijk metabolisme. Met FABRIC won Eric Frijters diverse prijzen (Prix de Rome, finalist Iakov Chernikhov International Architecture Prize en onlangs de Eo Wijersprijs).

Edwin Oostmeijer

Edwin Oostmeijer is opgeleid als journalist en ontwikkelt woningbouwprojecten. Voor ‘Het Bolwerk’ in Utrecht ontving hij de Gouden Piramide 2006, de Rijksprijs voor Inspirerend Opdrachtgeverschap. In 2014 is hij voor dezelfde prijs genomineerd, dit keer voor het project ‘Ithaka’ in Almere.  Edwin Oostmeijer is redacteur van het Jaarboek Architectuur in Nederland en hij organiseert architectuurreizen naar San Francisco.

 

Esther Agricola

Esther Agricola is voorzitter van de jury. Esther is directeur Ruimte en Duurzaamheid van de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam. Van 2007 tot 2014 was zij directeur van het hoofdstedelijke Bureau Monumenten en Archeologie. Na haar opleiding als architectuurhistorica werkte Esther o.a. bij het NIROV en bij het kenniscentrum stedelijke vernieuwing KEI.

Annelies van der Goot

Annelies van der Goot is historicus en journalist. Als hoofdredacteur is zij verbonden aan Noorderbreedte, een tijdschrift over landschap, ruimtelijke ordening, kunst en cultuur, natuur en milieu in Noord-Nederland. Annelies werkte eerder als programmamaker o.a. voor de VPRO en voor Omrop Fryslân.

Dick van Wageningen

Al tijdens zijn studie aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam was Dick van Wageningen als (project)architect werkzaam bij Claus en Kaan Architecten. Uit de intensieve samenwerking met Felix Claus die in de periode 1996-2013 ontstond, volgde in januari 2014 een partnerschap onder de naam Felix Claus Dick van Wageningen Architecten. Het bureau heeft een voorliefde voor publieke gebouwen met een complex programma, zoals het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen en het in aanbouw zijnde RIVM in Utrecht. Het Nationaal Militair Museum was de winnaar van de Abe Bonnema Architectuurprijs 2015.

Secretaris van de jury (zonder stemrecht) is Marc A. Visser, directeur van hûs en hiem, adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit Fryslân.

Waar worden de projecten op beoordeeld?

Criteria

De jury beoordeelt de inzendingen voor de Abe Bonnema Architectuurprijs conform het reglement vanuit het samenhangende begrip van integrale ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast levert het jaarthema voor de jury aanvullende beoordelingsaspecten.

Bij de aanwijzing van de prijswinnaar betrekt de jury in haar eindoordeel de wijze waarop de genomineerde architect zijn/haar vak heeft uitgeoefend en de continuïteit in de kwaliteit van de gerealiseerde projecten over een periode van maximaal tien jaar, voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend.

Download hier het volledige reglement van de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017

 

Jaarthema 2017

Tijdgeest

Een bewondering voor de combinatie van eenvoud en functionaliteit en het zuivere gevoel voor maat, verhoudingen en materiaalgebruik zijn opvallende kenmerken in Bonnema’s oeuvre. Bonnema plaatste zich min of meer bewust buiten de ‘officiële’ architectuur van zijn tijdperk door zijn technisch-pragmatische ontwerphouding en door af te zien van theoretische stellingnames.
De architectuur van Bonnema laat uiteindelijk alleen datgene los wat ze zichtbaar maakt en daarmee lijkt ze een unieke positie binnen de Nederlandse architectuurgeschiedenis in te nemen.

Deelnemers aan de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 worden uitgedaagd hun opvattingen over architectuur in het huidige tijdsgewricht te delen en met hun inzending te illustreren. Bij de beoordeling van de inzendingen zal de jury bijzondere aandacht besteden aan de wijze waarop actuele ontwerpopgaven zijn geïnterpreteerd en zijn vertaald van idee tot uitvoering.

Vetgedrukte tekst uit: biografie ‘Abe Bonnema Architect’ door Marijke Martin, Rotterdam 1998