Jury Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018

Jury

De onafhankelijke jury wordt door het bestuur van de ir. Abe Bonnema Stichting benoemd. Juryleden kunnen voor maximaal twee termijnen worden herbenoemd. Het rooster van aan- en aftreden garandeert een zekere continuïteit in de kwaliteit van de beoordeling. 

Esther Agricola

Esther Agricola is voorzitter van de jury. Esther is directeur Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Van 2007 tot 2014 was zij directeur van het hoofdstedelijke Bureau Monumenten en Archeologie. Na haar opleiding als architectuurhistorica werkte Esther o.a. bij het NIROV en bij het kenniscentrum stedelijke vernieuwing KEI.

Eric Frijters

Eric Frijters is oprichter en directeur van FABRICations en houdt zich bezig met het ontwerp van architectuur, stedenbouw en regionale strategie. Daarnaast is hij als Lector Future Urban Regions (FUR) aangesteld bij de Nederlandse Academies van Bouwkunst. De onderzoeksgroep FUR is gericht op gezonde verstedelijking, design thinking methodologie en test productieve strategieën voor stedelijk metabolisme. Met FABRICations won Eric Frijters diverse prijzen.

Saskia Bak

Saskia Bak studeerde kunstgeschiedenis in Groningen en is sinds 2015 directeur van Museum Arnhem. Saskia Bak werkte daarvoor bij het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof, vanaf 2009 als algemeen directeur. Saskia Bak begeleidde de bouw en inrichting van het nieuwe Fries Museum in Leeuwarden, dat in 2013 geopend werd.

Michiel Riedijk

Michiel Riedijk is de winnaar van de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 met het Stadhuiskwartier in Deventer. Het architectenbureau Neutelings Riedijk Architecten heeft zich in de loop van 25 jaar gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van complexe projecten voor de publieke, commerciële en culturele sector, die internationaal waardering hebben geoogst. Enkele bekende projecten zijn het MAS museum in Antwerpen en het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. In 2015 was het bureau met Cultuurhuis Rozet in Arnhem al eerder genomineerd voor de Abe Bonnema Prijs.

Annelies van der Goot

Annelies van der Goot is historicus en journalist. Als hoofdredacteur was zij tot medio 2017 verbonden aan Noorderbreedte, een tijdschrift over landschap, ruimtelijke ordening, kunst en cultuur, natuur en milieu in Noord-Nederland. Annelies werkte eerder als programmamaker o.a. voor de VPRO en voor Omrop Fryslân. Thans werkt Van der Goot als adviseur communicatie voor Fryslân en de Wadden bij ‎Staatsbosbeheer.

Dick van Wageningen

Dick van Wageningen won de Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 met het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Al tijdens zijn studie ging Van Wageningen aan het werk bij het bureau Claus en Kaan Architecten Amsterdam. Uit de intensieve samenwerking met Felix Claus die in de periode 1996-2013 ontstond, volgde in januari 2014 een officieel partnerschap onder de noemer Felix Claus Dick van Wageningen Architecten.

Secretaris van de jury (zonder stemrecht) is Marc A. Visser, directeur van hûs en hiem, adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit Fryslân.

Waar worden de projecten op beoordeeld?

Criteria

De jury beoordeelt de inzendingen voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018 conform het reglement vanuit het samenhangende begrip van integrale ruimtelijke kwaliteit (gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde). Daarnaast kan de jury aanvullende beoordelingsaspecten hanteren.

Bij de aanwijzing van de prijswinnaar kan de jury in haar eindoordeel betrekken de wijze waarop de genomineerde architect zijn/haar vak heeft uitgeoefend en de continuïteit in de kwaliteit van de gerealiseerde projecten over een periode van maximaal vijf jaar, voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend.

Reglement

Download het reglement van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018.

Hoe verloopt het tijdpad?

Start inschrijving
20 april 2018

Sluiting inschrijving
22 juni 2018 (14:00 uur)

Bekendmaking nominaties
oktober 2018

Prijsuitreiking
17 november 2018

Start Abe Bonnema Architectuurprijs 2019
voorjaar 2019