Wie komen in aanmerking voor deelname?

Deelname aan de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 staat open voor architecten van alle leeftijden. Zij moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Deelname staat open voor architecten die zijn ingeschreven in het register van het Bureau Architectenregister.
  • Deelname staat tevens open voor (buitenlandse) architecten, die in een ander land dan Nederland in het desbetreffende architectenregister staan ingeschreven. Onderwerp van de inzending dient echter een in Nederland gerealiseerd bouwwerk te betreffen.
  • Indien de inzending het ontwerp betreft van een ontwerpteam, bestaande uit meerdere personen, dient tenminste één van de leden van het ontwerpteam in het Architectenregister ingeschreven te zijn en dient deze persoon aantoonbaar een substantieel aandeel in de totstandkoming van het ontwerp te hebben.

Aan welke voorwaarden moet het project voldoen?

Reglement

Download hier het volledige reglement van de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017

Inzendingen voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • het project betreft een bouwwerk en is in Nederland gerealiseerd;
  • het project betreft een bouwwerk dat is opgeleverd tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016;
  • het project heeft betrekking op een solitair gebouw of een gebouwensemble op één aaneengesloten locatie;
  • het project kan zowel betrekking hebben op een nieuw gebouw(ensemble) als op verbouw/transformatie van een bestaand gebouw(ensemble).

Inschrijving voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 is gesloten