St. Nicolaaslyceum

DP6 architectuurstudio

Plaats Amsterdam Meewerkende architecten Chris de Weijer
Robert Alewijnse

Een unieke school op een unieke plek. Het ambitieuze St. Nicolaaslyceum voor gymnasium, atheneum en havo heeft moderne opvattingen en is ruimdenkend ten aanzien van onderwijs. Sport en cultuur zijn de speerpunten waarmee de school zich onderscheidt. Op het snijpunt van stad, park en bedrijfsleven heeft het Sint Nicolaaslyceum een bijzondere plek die invulling geeft aan de visie van de school middenin de maatschappij te staan.
Omdat het oude gebouw uit 1955 niet meer voldeed aan de eisen voor onderwijs van deze tijd werd in 2007 door opdrachtgever Stichting V.O. Amsterdam-Zuid de opdracht uitgeschreven voor een nieuw gebouw.
In het programma van eisen voor een nieuwe school was de centrale vraag van het Nicolaaslyceum een vraag vanuit de onderwijsvisie: ‘Het schoolgebouw moet niet alleen een vertrouwde en veilige leeromgeving voor een leerling vormen, maar moet mede door zijn uitstraling en vormgeving de leerling aanzetten en stimuleren tot onderzoekend leren.’
Het ontwerp voor een nieuw gebouw is dan ook als kans aangegrepen om de onderwijsvisie vorm te geven en om op een vernieuwende manier om te gaan met onderwijs. In een interactief ontwerpproces met leerlingen en personeel en de technisch adviseurs is gekomen tot een vernieuwend schoolgebouw, dat met de ruimtelijkheid, vormgeving en inrichting prikkelt en uitdaagt om te leren.

Het centrale atrium verbindt de vakkenclusters op de verschillende verdiepingen met elkaar en zorgt voor licht, lucht, overzichtelijkheid en leesbaarheid. Met podia, vitrines en tentoonstellingswanden, met de sporthal en basketbalveldjes als onderdeel van de openbare ruimte zijn sport en cultuur integraal en zichtbaar onderdeel van het gebouw. Met de grote mate aan transparantie zorgt het gebouw voor verbinding, voor samenwerking en betrokkenheid. In vormentaal, kleurgebruik en ‘aanraakbaarheid’ van materialen, daglicht, zichtrelaties en ruimtelijkheid is samen met de gebruikers een antwoord gevonden op de centrale vraag van de school.

 

‹ terug naar overzicht