Jury Abe Bonnema Prijs voor Architectuur 2017

Jury

De onafhankelijke jury wordt door het bestuur van de ir. Abe Bonnema Stichting benoemd. Juryleden kunnen voor maximaal twee termijnen worden herbenoemd. Het rooster van aan- en aftreden garandeert een zekere continuïteit in de kwaliteit van de beoordeling. Dick van Wageningen (winnaar 2015) is voor de lopende editie als nieuw lid van de jury benoemd.

Marjolein van Eig

Marjolein van Eig is de eerste winnaar van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten in 2014 met haar inzending Koepel op de Overplaats te Heemstede. Zij ontwerpt met haar BureauVanEig diverse stedenbouw-, utiliteits- en woningbouwplannen. Aandacht voor duurzame archetypische architectuur en vakmanschap staat centraal in haar werk. Naast het architectenwerk publiceert ze regelmatig.

Eric Frijters

Eric Frijters is oprichter en directeur van FABRICations en houdt zich bezig met het ontwerp van architectuur, stedenbouw en regionale strategie. Daarnaast is hij als Lector Future Urban Regions (FUR) aangesteld bij de Nederlandse Academies van Bouwkunst. De onderzoeksgroep FUR is gericht op gezonde verstedelijking, design thinking methodologie en test productieve strategieën voor stedelijk metabolisme. Met FABRICations won Eric Frijters diverse prijzen (Prix de Rome, finalist Iakov Chernikhov International Architecture Prize en de Eo Wijersprijs).

Edwin Oostmeijer

Edwin Oostmeijer is opgeleid als journalist en ontwikkelt woningbouwprojecten. Voor ‘Het Bolwerk’ in Utrecht ontving hij de Gouden Piramide 2006, de Rijksprijs voor Inspirerend Opdrachtgeverschap. In 2014 is hij voor dezelfde prijs genomineerd, dit keer voor het project ‘Ithaka’ in Almere.  Edwin Oostmeijer was redacteur van het Jaarboek Architectuur in Nederland en hij organiseert architectuurreizen naar San Francisco.

 

Esther Agricola

Esther Agricola is voorzitter van de jury. Esther is directeur Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Van 2007 tot 2014 was zij directeur van het hoofdstedelijke Bureau Monumenten en Archeologie. Na haar opleiding als architectuurhistorica werkte Esther o.a. bij het NIROV en bij het kenniscentrum stedelijke vernieuwing KEI.

Annelies van der Goot

Annelies van der Goot is historicus en journalist. Als hoofdredacteur was zij tot medio 2017 verbonden aan Noorderbreedte, een tijdschrift over landschap, ruimtelijke ordening, kunst en cultuur, natuur en milieu in Noord-Nederland. Annelies werkte eerder als programmamaker o.a. voor de VPRO en voor Omrop Fryslân. Thans werkt Van der Goot als adviseur communicatie voor Fryslân en de Wadden bij ‎Staatsbosbeheer.

Dick van Wageningen

Dick van Wageningen won de Abe Bonnema Architectuurprijs 2015 met het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Al tijdens zijn studie ging Van Wageningen aan het werk bij het bureau Claus en Kaan Architecten Amsterdam. Uit de intensieve samenwerking met Felix Claus die in de periode 1996-2013 ontstond, volgde in januari 2014 een officieel partnerschap onder de noemer Felix Claus Dick van Wageningen Architecten.

Secretaris van de jury (zonder stemrecht) is Marc A. Visser, directeur van hûs en hiem, adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit Fryslân.

Waar worden de projecten op beoordeeld?

Criteria

De jury beoordeelt de inzendingen voor de Abe Bonnema Architectuurprijs conform het reglement vanuit het samenhangende begrip van integrale ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast levert het jaarthema voor de jury aanvullende beoordelingsaspecten.

Bij de aanwijzing van de prijswinnaar betrekt de jury in haar eindoordeel de wijze waarop de genomineerde architect zijn/haar vak heeft uitgeoefend en de continuïteit in de kwaliteit van de gerealiseerde projecten over een periode van maximaal tien jaar, voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend.

Download hier het volledige reglement van de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017

 

Jaarthema 2017

Tijdgeest

Een bewondering voor de combinatie van eenvoud en functionaliteit en het zuivere gevoel voor maat, verhoudingen en materiaalgebruik zijn opvallende kenmerken in Bonnema’s oeuvre. Bonnema plaatste zich min of meer bewust buiten de ‘officiële’ architectuur van zijn tijdperk door zijn technisch-pragmatische ontwerphouding en door af te zien van theoretische stellingnames.
De architectuur van Bonnema laat uiteindelijk alleen datgene los wat ze zichtbaar maakt en daarmee lijkt ze een unieke positie binnen de Nederlandse architectuurgeschiedenis in te nemen.

Deelnemers aan de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 worden uitgedaagd hun opvattingen over architectuur in het huidige tijdsgewricht te delen en met hun inzending te illustreren. Bij de beoordeling van de inzendingen zal de jury bijzondere aandacht besteden aan de wijze waarop actuele ontwerpopgaven zijn geïnterpreteerd en zijn vertaald van idee tot uitvoering.

Vetgedrukte tekst uit: biografie ‘Abe Bonnema Architect’ door Marijke Martin, Rotterdam 1998