Registreren voor deelname aan de
Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018

Inschrijving voor de Abe Bonnema Prijs 2018 is gesloten.

Wie komen in aanmerking voor deelname?

Deelname aan de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018 staat open voor architecten onder 40 jaar. Zij moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Deelname staat open voor architecten, die in 2018 de leeftijd van 40 jaar nog niet bereikt hebben (geboren na 31 december 1978).
  • Deelname staat open voor architecten, die in het Nederlandse Architectenregister zijn ingeschreven, ongeacht hun nationaliteit.
  • Deelname staat tevens open voor (buitenlandse) architecten, die in een ander land dan Nederland in het desbetreffende architectenregister staan ingeschreven. Onderwerp van de inzending dient echter een in Nederland gerealiseerd gebouw te betreffen.
  • Indien de inzending de productie is van een ontwerpteam, bestaande uit meerdere personen, dient de eindverantwoordelijk architect aan de leeftijdseis te voldoen. Daarbij dient de eindverantwoordelijk architect aantoonbaar een substantieel aandeel in de totstandkoming van het bouwwerk te hebben.

Aanmelden

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het inschrijfformulier voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018.