Veel gestelde vragen

Klopt het dat er maximaal 6 afbeeldingen mogen worden gebruikt? Is het gewenst om tekeningen bij te voegen, of zijn bv. alleen foto’s van exterieur en interieur ook voldoende?

Het klopt dat er maximaal 6 afbeeldingen kunnen worden ingezonden.Eventueel kunnen meerdere foto’s op één blad worden gezet, zodat dit als één afbeelding wordt beschouwd. Tekeningen, zoals plattegronden, doorsnedes en gevels dienen in het apart aan te leveren pdf-boekje te worden opgenomen. Let wel: de eerste afbeelding dient representatief te zijn voor het project en bestaat derhalve bij voorkeur uit één foto.

Bestaat de mogelijkheid om vanuit ons bureau meerdere projecten in te zenden voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017? Zo ja, hoe?

Het antwoord is ja. Het beste kunt u in dat geval een nieuw account aanmaken op de website met een ander email-adres van het bureau en daarmee het tweede project inzenden. Soms zal het nodig zijn om eerst uw browsergeschiedenis te wissen.

Wij hebben een villa in België ontworpen, die vorig jaar is gerealiseerd. Kunnen we dit project indienen voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017?

Het antwoord is nee. De prijs is bestemd voor de architect van een bouwwerk dat in de jaren 2015-2016 in Nederland is opgeleverd. Projecten in het buitenland worden buiten beschouwing gelaten.

Ik ben een jonge architect en wil met mijn project ook volgend jaar meedoen aan de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018. Bestaat de mogelijkheid om hetzelfde project zowel in 2017 als in 2018 in te zenden?

Het bestuur heeft het reglement op dit punt gewijzigd. Voorheen was het uitgesloten om het project ongewijzigd nogmaals in te zenden bij een volgende editie. Met ingang van 2017 wordt dit wel mogelijk. De opleverdatum van het gebouw en uw leeftijd zijn daarbij wel van belang. De Abe Bonnema Architectuurprijs 2017 heeft betrekking op bouwwerken die zijn opgeleverd tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016.
De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018 heeft betrekking op bouwwerken die zijn opgeleverd tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017. Deelname aan de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2018 staat open voor architecten, die na 31 december 1978 zijn geboren.

 

Staat uw vraag niet bij de veel gestelde vragen?

Heeft u vragen over het inschrijfproces of loopt u tegen een probleem aan? Neem dan contact op met het secretariaat van de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017.

secretariaat Abe Bonnema Prijs
p/a hûs en hiem
J.W. Frisostraat 1
8933 BN Leeuwarden
secretariaat@abebonnemaprijs.nl