Heeft u vragen over het inschrijfproces of loopt u tegen een probleem aan? Misschien staat het antwoord hieronder. Neem anders contact op met het secretariaat van de Abe Bonnema Prijs.

Onze inzending betreft echt teamwerk van verschillende bureaus/personen. Er is niet slechts één eindverantwoordelijke architect aan te wijzen want dat doet geen recht aan de samenwerking.

Het reglement staat inzending door een samenwerkingsverband nadrukkelijk toe. Het inschrijfformulier biedt ook de ruimte om alle leden van het ontwerpteam te noemen (via plusje). Bij het eerste invoerveld (architectenbureau) kun je alle partijen noemen. Vul in ieder geval één van de architecten in op het formulier met vermelding van zijn/haar registratienummer bij het Architectenregister. Mocht het project door de jury worden geselecteerd dan nemen we sowieso contact op, ook om de auteurs van het project op een juiste manier te vermelden bij publicatie, expositie etc. Tot slot kun je bij het allerlaatste invoerveld (motivatie) ook nog extra aandacht besteden aan het samenwerkingsverband.

 

Mag ik hetzelfde project het ene jaar inzenden voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten en het andere jaar voor de Abe Bonnema Architectuurprijs?

Ja, dat mag.
Houd wel rekening met de volgende twee voorwaarden:
– Het gebouw moet opgeleverd zijn in de afgelopen twee jaar.
– De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten, die wordt uitgereikt in de even jaren, staat alleen open voor architecten tot 40 jaar.

Raadpleeg het reglement voor details.

Mogen er maximaal 6 afbeeldingen worden ingestuurd? Is het gewenst om tekeningen bij te voegen, of zijn alleen foto’s van exterieur en interieur ook voldoende?

Het klopt dat er maximaal 6 afbeeldingen kunnen worden ingezonden. Eventueel kunnen meerdere foto’s op één blad worden gezet, zodat dit als één afbeelding wordt beschouwd. Tekeningen (plattegronden, doorsnedes en gevels) dienen in het apart aan te leveren pdf-boekje te worden opgenomen. Let wel: de eerste afbeelding dient representatief te zijn voor het project en bestaat derhalve bij voorkeur uit één foto.

Mogen we vanuit ons bureau meerdere projecten inzenden voor de Abe Bonnema Prijs? Zo ja, hoe?

Ja, dat mag. Het beste is om in dat geval een nieuw account aan te maken op de website met een ander mailadres van het bureau en daarmee het tweede project in te zenden. Soms zal het nodig zijn om eerst de browsergeschiedenis te wissen.

Wij hebben een villa in België ontworpen, die vorig jaar is gerealiseerd. Kunnen we dit project indienen voor de Abe Bonnema Prijs?

Nee. De prijs is bestemd voor de architect van een bouwwerk dat in Nederland is opgeleverd. Projecten in het buitenland worden buiten beschouwing gelaten.

Mag ik op het formulier bij opdrachtgever ‘anoniem’ invullen? Mijn opdrachtgever wil niet genoemd worden op de website.

Ja, dat kan. Je kunt anoniem of particulier invullen bij ‘opdrachtgever’.
Als het project door de jury wordt uitgekozen, vragen we via de architect toestemming om het project te bezoeken.

Bij publicatie van het project (website, expositie, catalogus, social media) kan anonimiteit van de opdrachtgever geregeld worden. Vermeld dit op het formulier (laatste vakje).

De foto’s zijn pas na de deadline beschikbaar. Is het mogelijk om beeldmateriaal in een later stadium aan te leveren via de inschrijfpagina?

Nee, na de deadline kun je geen beeldmateriaal meer uploaden.