Heeft u vragen over het inschrijfproces of loopt u tegen een probleem aan? Misschien staat het antwoord hieronder. Neem anders contact op met het secretariaat van de Abe Bonnema Prijs.

Welke vragen staan er in het deelname-formulier?

Het formulier loodst je stapsgewijs door de aanmelding. Je kunt de inzending tussentijds bijwerken, zolang je niet op de knop ‘verzenden’ hebt gedrukt. Na verzending is wijzigen niet meer mogelijk.

Gevraagde gegevens deelnameformulier

Download PDF

  1. Registreren: elk jaar moet je een nieuw account aanmaken om te kunnen insturen.
  2. Inloggen: Als je je geregistreerd hebt, kun je inloggen. Zolang je niet op de knop ‘verzenden’ hebt gedrukt, kun je blijven werken aan het formulier.
  3. Architectenbureau: naw-gegevens
  4. Projectarchitect: naam, mail, telefoonnummer, registratienummer bij het Architectenregister, geboortedatum (alleen in de even jaren bij de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten onder de 40 jaar). Eventueel aangevuld met namen en functies van de overige leden van het ontwerpteam.
  5. Contactpersoon: naam, mail, telefoonnummer van tweede contactpersoon
  6. Project: naam, plaats, link video project, functie van het gebouw, opdrachtgevers, datum start planontwikkeling en start bouw, opleveringsdatum (in de twee voorafgaande kalenderjaren)

Toelichting
Algemene beschrijving
Geef een korte samenvattende beschrijving van het project, die als begeleidende tekst op de website kan worden geplaatst (maximaal 500 tekens).

Functionele kwaliteit, gebruikswaarde
Beschrijf hoe het programma van eisen is vertaald in het project en beargumenteer de gekozen oplossing (maximaal 1000 tekens).

Architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit, belevingswaarde
Geef de (historische) stedenbouwkundige context weer en beschrijf hoe het project daarop reageert. Ga ook in op architectonische kenmerken van het project, zoals oplossingen op het gebied van typologie, materialiteit en stijl (maximaal 1000 tekens).

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling, toekomstwaarde
Beschrijf op welke wijze het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling (maximaal 1000 tekens).

Motivatie – Thema – Aanvullende informatie
In de even jaren: geef aan wat je drijfveren zijn als architect.
In de oneven jaren: beschrijf hoe het jaarthema (toelichting op de jury-pagina) van toepassing is op het project.
Je kunt deze ruimte ook gebruiken voor het verstrekken van aanvullende informatie over de inzending (max. 1000 tekens).

Beelden
Hoofdbeeld
JPG-afbeelding minstens 3000px breed (300dpi), minstens 5MB, plus naam fotograaf

Vijf aanvullende beelden
JPG-afbeeldingen minstens 3000px breed (150dpi), 1MB tot 10MB groot, plus naam fotograaf

Curriculum vitae van de projectarchitect max. 2 A4’tjes in pdf- of word-formaat, max. 30MB

PDF-boek A3-liggend met plattegronden, doorsnedes, gevels en aanvullende informatie m.b.t. de inzending. Bestandsgrootte: max. 30MB

Akkoordverklaring reglement:
Elk jaar wordt het reglement opnieuw vastgesteld vlak voordat de inzendtermijn opengaat.

Onze inzending betreft echt teamwerk van verschillende bureaus/personen. Er is niet slechts één eindverantwoordelijke architect aan te wijzen want dat doet geen recht aan de samenwerking.

Het reglement staat inzending door een samenwerkingsverband nadrukkelijk toe. Bij het eerste invoerveld (architectenbureau) kun je nu ook een tweede architectenbureau noemen. Vul in ieder geval de namen van de verantwoordelijke projectarchitect(en) in op het formulier met vermelding van geboortedatum en registratienummer bij het Architectenregister. Het inschrijfformulier biedt ook de ruimte om alle andere leden van het ontwerpteam te noemen. Mocht het project door de jury worden geselecteerd dan nemen we sowieso contact op, ook om de auteurs van het project op een juiste manier te vermelden bij publicatie, expositie etc. Tot slot kun je bij het allerlaatste invoerveld (motivatie) ook nog extra aandacht besteden aan het samenwerkingsverband.

 

Mogen er maximaal 6 afbeeldingen worden ingestuurd? Is het gewenst om tekeningen bij te voegen, of zijn alleen foto’s van exterieur en interieur ook voldoende?

Het klopt dat er maximaal 6 afbeeldingen kunnen worden ingezonden. Eventueel kunnen meerdere foto’s op één blad worden gezet, zodat dit als één afbeelding wordt beschouwd. Tekeningen (plattegronden, doorsnedes en gevels) dienen in het apart aan te leveren pdf-boekje te worden opgenomen. Let wel: de eerste afbeelding dient representatief te zijn voor het project en bestaat derhalve bij voorkeur uit één foto.

Mag ik hetzelfde project het ene jaar inzenden voor de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten en het andere jaar voor de Abe Bonnema Architectuurprijs?

Ja, dat mag.
Houd wel rekening met de volgende twee voorwaarden:
– Het gebouw moet opgeleverd zijn in de afgelopen twee jaar.
– De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten, die wordt uitgereikt in de even jaren, staat alleen open voor architecten tot 40 jaar.

Raadpleeg het reglement voor details.

Mogen we vanuit ons bureau meerdere projecten inzenden voor de Abe Bonnema Prijs? Zo ja, hoe?

Ja, dat mag. Het beste is om in dat geval een nieuw account aan te maken op de website met een ander mailadres van het bureau en daarmee het tweede project in te zenden. Soms zal het nodig zijn om eerst de browsergeschiedenis te wissen.

Is het ook mogelijk om gebouw van tijdelijke aard in te zenden? Wij hebben een paviljoen ontworpen en gebouwd maar dat is inmiddels weer afgebroken. Er zijn wel foto’s, tekst en tekeningen beschikbaar.

Op zich is het mogelijk om een gebouw in te sturen als het in de afgelopen twee jaar is opgeleverd. Dat het niet meer te bezoeken is reduceert wel de kans op een nominatie; dat heeft een vergelijkbaar voorbeeld uit het verleden inmiddels aangetoond. Uiteindelijk beslist de jury over de ontvankelijkheid van uw inzending.

Wij hebben een villa in België ontworpen, die vorig jaar is gerealiseerd. Kunnen we dit project indienen voor de Abe Bonnema Prijs?

Nee. De prijs is bestemd voor de architect van een bouwwerk dat in Nederland is opgeleverd. Projecten in het buitenland worden buiten beschouwing gelaten.

Mag ik op het formulier bij opdrachtgever ‘anoniem’ invullen? Mijn opdrachtgever wil niet genoemd worden op de website.

Ja, dat kan. Je kunt anoniem of particulier invullen bij ‘opdrachtgever’.
Als het project door de jury wordt uitgekozen, vragen we via de architect toestemming om het project te bezoeken.

Bij publicatie van het project (website, expositie, catalogus, social media) kan anonimiteit van de opdrachtgever geregeld worden. Vermeld dit op het formulier (laatste vakje).

De foto’s zijn pas na de deadline beschikbaar. Is het mogelijk om beeldmateriaal in een later stadium aan te leveren via de inschrijfpagina?

Nee, na de deadline kun je geen beeldmateriaal meer uploaden.