De leden van de onafhankelijke, deskundige jury worden door het bestuur van de ir. Abe Bonnema Stichting benoemd. Juryleden kunnen voor maximaal twee termijnen worden herbenoemd. Het rooster van aan- en aftreden garandeert een zekere continuïteit in de kwaliteit van de beoordeling.

De jury bestaat in 2024 uit:
– Meta Knol (voorzitter)
– Mels Crouwel
– Steven Delva
– Wilma Kempinga
– Gus Tielens
– Nathalie de Vries

– Marc A. Visser (secretaris zonder stemrecht)

Reglement Abe Bonnema Prijs 2024

Eerdere jury’s Abe Bonnema Prijs (2013 t/m 2023)

Meta Knol

Meta Knol is voorzitter van de jury. Zij was tot eind 2020 directeur van Museum De Lakenhal in Leiden, waar ze leiding gaf aan de restauratie, uitbreiding en vernieuwing waarmee architectenbureau Happel Cornelisse Verhoeven in 2019 de Abe Bonnema Architectuurprijs won. Vervolgens werd ze directeur van een Europees wetenschapsfestival: Leiden European City of Science 2022. Tegenwoordig werkt Meta Knol als zelfstandig auteur, curator en gespreksleider op het kruisvlak van wetenschap, cultuur en samenleving. Als bestuurder en commissielid is ze betrokken bij culturele en wetenschappelijke organisaties, zoals de Vereniging Rembrandt, Kunsten92, Design Academy Eindhoven en de Nationale Wetenschapsagenda. Meta Knol maakt sinds 2022 deel uit van de jury.

Mels Crouwel

Mels Crouwel richtte samen met Jan Benthem in 1979 Benthem Crouwel Architects op nadat beiden aan de TU Delft hun architectuurstudie hadden afgerond. Na ruim veertig jaar hebben zij hun bureau inmiddels overgedragen aan de volgende generatie. In die vier decennia ontwierp Benthem Crouwel Architects niet alleen verschillende musea (oa het vernieuwde Anne Frank Huis en Stedelijk Museum), maar ook Schiphol (o.a. Plaza), de Noord-Zuid lijn en Rotterdam cs. Met datacenter AM4 aan de Amsterdamse A10 was het bureau genomineerd voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2019. Het bureau ontving verschillende prijzen, waaronder de BNA-Kubus en onlangs de Frans Banninck Cocqpenning voor de vele openbare gebouwen en voorzieningen die bepalend zijn voor het Amsterdamse stadsbeeld.
Van 2004 tot 2008 was Crouwel Rijksbouwmeester. Mels Crouwel is in 2024 toegetreden tot de jury.

Steven Delva

Steven Delva is oprichter van DELVA, een bureau dat zich richt op landschapsarchitectuur en stedenbouw. Steven groeide op in Zuidwest-Vlaanderen en studeerde landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Het bureau gebruikt gebiedsontwikkeling als aanjager om zowel verdichting als vergroening en verduurzaming te bevorderen. Enkele bekende projecten zijn het stadsbos voor het VDMA-terrein in Eindhoven, het woon- en natuurontwikkelingsgebied Geestwater bij Lisse, een duinlandschap met casino in de waterkering aan de kust van Middelkerke (BE) en Strandeiland Het Oog, een innovatief waterlandschapspark op IJburg in Amsterdam. In 2021 werd DELVA door vakgenoten verkozen tot Architect van het Jaar.
Steven Delva maakt sinds 2022 deel uit van de jury.

Wilma Kempinga

Kunsthistoricus Wilma Kempinga is oprichter van stichting Mevrouw Meijer, een ideëel onderzoeksbureau gericht op goede schoolarchitectuur. De stichting zet zich onder andere in voor waardering voor en een zorgvuldige omgang met bestaande, vaak naoorlogse schoolgebouwen. Renovatie en transformatie van bestaande bouw beschouwt Mevrouw Meijer als volwaardige ontwerpopgaven. Stelselmatig biedt ze kansen aan jonge architecten bij ontwerp en onderzoek. Kempinga heeft als senior adviseur architectuur vele schoolbesturen en gemeenten bijgestaan en ruim honderd architecten daarbij betrokken. Bijvoorbeeld bij de transformaties van Molenwiek Dalton in Haarlem, Pro Grotius in Delft en De Zevensprong in Best. In 2024 is Wilma Kempinga toegetreden tot de jury.

Gus Tielens

Gus Tielens won samen met Mike Korth en Marcel Lok de Abe Bonnema Architectuurprijs 2021 voor woningbouwproject Spaarndammerhart in Amsterdam. Ze is opgeleid aan de TU Berlijn en de TU Delft. In 2001 richtte zij samen met Mike Korth Korth Tielens Architecten op. Het bureau is werkzaam in architectuur, publieke ruimte en infrastructuur. Naast verschillende nominaties ontving het bureau voor eerder werk onder andere de Charlotte Köhler Prijs, de Zuiderkerkprijs, de Architectuurprijs van Almere en van Haarlem. Gus Tielens is ook verbonden aan verschillende architectuur- en kunstopleidingen.
Gus Tielens maakt sinds 2022 deel uit van de jury.

Nathalie de Vries

Nathalie de Vries is mede-oprichter van MVRDV en architect-stedenbouwkundige. In de afgelopen dertig jaar realiseerde zij met haar bureau een breed scala aan projecten in binnen- en buitenland. Naast haar ontwerpwerk is zij ook vaak werkzaam als adviseur in de publieke sector en geeft zij veelvuldig les aan universiteiten. Van 2021-2023 was zij Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen. Daarnaast is zij sinds eind 2018 praktijkhoogleraar Public Building aan de TU Delft. In het verleden is zij ook Spoorbouwmeester van NS/ProRail en voorzitter van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) geweest. Nathalie de Vries maakt sinds 2023 deel uit van de jury.