Het klopt dat er maximaal 6 afbeeldingen kunnen worden ingezonden. Eventueel kunnen meerdere foto’s op één blad worden gezet, zodat dit als één afbeelding wordt beschouwd. Tekeningen (plattegronden, doorsnedes en gevels) dienen in het apart aan te leveren pdf-boekje te worden opgenomen. Let wel: de eerste afbeelding dient representatief te zijn voor het project en bestaat derhalve bij voorkeur uit één foto.