Het formulier loodst je stapsgewijs door de aanmelding. Je kunt de inzending tussentijds bijwerken, zolang je niet op de knop ‘verzenden’ hebt gedrukt. Na verzending is wijzigen niet meer mogelijk.

Gevraagde gegevens deelnameformulier

Download PDF

  1. Registreren: elk jaar moet je een nieuw account aanmaken om te kunnen insturen.
  2. Inloggen: Als je je geregistreerd hebt, kun je inloggen. Zolang je niet op de knop ‘verzenden’ hebt gedrukt, kun je blijven werken aan het formulier.
  3. Architectenbureau: naw-gegevens
  4. Projectarchitect: naam, mail, telefoonnummer, registratienummer bij het Architectenregister, geboortedatum (alleen in de even jaren bij de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten onder de 40 jaar). Eventueel aangevuld met namen en functies van de overige leden van het ontwerpteam.
  5. Contactpersoon: naam, mail, telefoonnummer van tweede contactpersoon
  6. Project: naam, plaats, link video project, functie van het gebouw, opdrachtgevers, datum start planontwikkeling en start bouw, opleveringsdatum (in de twee voorafgaande kalenderjaren)

Toelichting
Algemene beschrijving
Geef een korte samenvattende beschrijving van het project, die als begeleidende tekst op de website kan worden geplaatst (maximaal 500 tekens).

Functionele kwaliteit, gebruikswaarde
Beschrijf hoe het programma van eisen is vertaald in het project en beargumenteer de gekozen oplossing (maximaal 1000 tekens).

Architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit, belevingswaarde
Geef de (historische) stedenbouwkundige context weer en beschrijf hoe het project daarop reageert. Ga ook in op architectonische kenmerken van het project, zoals oplossingen op het gebied van typologie, materialiteit en stijl (maximaal 1000 tekens).

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling, toekomstwaarde
Beschrijf op welke wijze het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling (maximaal 1000 tekens).

Motivatie – Thema – Aanvullende informatie
In de even jaren: geef aan wat je drijfveren zijn als architect.
In de oneven jaren: beschrijf hoe het jaarthema (toelichting op de jury-pagina) van toepassing is op het project.
Je kunt deze ruimte ook gebruiken voor het verstrekken van aanvullende informatie over de inzending (max. 1000 tekens).

Beelden
Hoofdbeeld
JPG-afbeelding minstens 3000px breed (300dpi), minstens 5MB, plus naam fotograaf

Vijf aanvullende beelden
JPG-afbeeldingen minstens 3000px breed (150dpi), 1MB tot 10MB groot, plus naam fotograaf

Curriculum vitae van de projectarchitect max. 2 A4’tjes in pdf- of word-formaat, max. 30MB

PDF-boek A3-liggend met plattegronden, doorsnedes, gevels en aanvullende informatie m.b.t. de inzending. Bestandsgrootte: max. 30MB

Akkoordverklaring reglement:
Elk jaar wordt het reglement opnieuw vastgesteld vlak voordat de inzendtermijn opengaat.