Het formulier loodst je stapsgewijs door de aanmelding. Je kunt de inzending tussentijds bijwerken, zolang je niet op de knop ‘verzenden’ hebt gedrukt. Na verzending is wijzigen niet meer mogelijk.

Gevraagde gegevens deelnameformulier (hier ook te downloaden als pdf)

  1. Registreren: elk jaar moet je een nieuw account aanmaken om te kunnen insturen.
  2. Inloggen: Als je je geregistreerd hebt, kunt je inloggen. Zolang je niet op de knop ‘verzenden’ hebt gedrukt, kun je blijven werken aan het formulier.
  3. Architectenbureau: naw-gegevens
  4. Projectarchitect: naam, mail, telefoonnummer, registratienummer bij het Architectenregister, (eventueel: namen en functies van de overige leden van het ontwerpteam
  5. Contactpersoon: naam, mail, telefoonnummer van tweede contactpersoon
  6. Project
    naam, plaats, link video project, functie van het gebouw, opdrachtgevers, datum start planontwikkeling en start bouw, opleveringsdatum

 

Toelichting
Algemene beschrijving
Geef een korte samenvattende beschrijving van het project, die als begeleidende tekst op de website kan worden geplaatst (maximaal 500 tekens).

Functionele kwaliteit, gebruikswaarde
Beschrijf hoe het programma van eisen is vertaald in het project en beargumenteer de gekozen oplossing (maximaal 1000 tekens).

Architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit, belevingswaarde
Geef de (historische) stedenbouwkundige context weer en beschrijf hoe het project daarop reageert. Ga ook in op architectonische kenmerken van het project, zoals oplossingen op het gebied van typologie, materialiteit en stijl (maximaal 1000 tekens).

Bijdrage aan duurzame ontwikkeling, toekomstwaarde
Beschrijf op welke wijze het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling (maximaal 1000 tekens).

Thema
Beschrijf hoe het jaarthema optimisme (toelichting op de jury-pagina) van toepassing is op het project. Geef aan wat je drijfveren zijn als architect. Je kunt deze ruimte ook gebruiken voor het verstrekken van aanvullende informatie over de inzending (max. 1000 tekens).

Beelden
Hoofdbeeld
JPG-afbeelding minstens 3000px breed (300dpi), minstens 5MB, plus naam fotograaf
Vijf aanvullende beelden
JPG-afbeeldingen minstens 3000px breed (150dpi), 1MB tot 10MB groot, plus naam fotograaf

Curriculum vitae van de projectarchitect max. 2 A4’tjes in pdf- of word-formaat, max. 30MB

PDF-boek A3-liggend met plattegronden, doorsnedes, gevels en aanvullende informatie m.b.t. de inzending. Bestandsgrootte: max. 30MB

Akkoordverklaring reglement:
lees hier het reglement