Nee. De prijs is bestemd voor de architect van een bouwwerk dat in Nederland is opgeleverd. Projecten in het buitenland worden buiten beschouwing gelaten.