CONO Kaasmakers, een coöperatie van 475 veehouders, wenste in 2006 de huidige Kaasmakerij, die niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd, te vervangen. En te blijven in de Beemster, vanuit de gedachte dat de productie van de Beemsterkaas thuishoort in de Beemster, sinds 1999 Unesco werelderfgoed. Het ontwerp diende daarmee schatplichtig te zijn aan het DNA van de polder én waar de coöperatie voor staat.

De Beemster ( 1608 – 1612 ) is Nederlands beroemdste droogmakerij en is een schoolvoorbeeld van een geometrisch ingericht landschap : het vierkant is als ideale hoofdvorm allesbepalend voor het verkavelingsplan, het beplantingsschema en de architectuur. De Kaasmakerij De Tijd ( ter vervanging van de naastgelegen kaasfabriek, die circa 2016 wordt ontmanteld en teruggegeven aan het landschap ) produceert Beemsterkaas en is diep geworteld in de Beemsterpolder. Uit de studie naar verschillende bouwmassa’s kwam naar voren dat een smal ( 56 m breed ), langgerekt ( 221 m lang ), laag gebouw ( 7 m hoog ) het meeste doorzicht geeft naar het achterland, de bomenrijen en de wolkenluchten van de droogmakerij. De diepte van het kavel wordt benut voor een aaneenschakeling van functies : de publiekelijke functies ( ontvangst, kaaswinkel, de bestuurskamer ) bevinden zich aan de voorzijde van het gebouw, terwijl het productieproces met de kaasmakerij, het pekellokaal, de kaasopleg en de expeditie in de diepte van het kavel zijn georganiseerd.

Het meest in het oog springende ordeningsprincipe is de strakke ritmering van de rondom doorlopende colonnade, iets verhoogd ten opzichte van het maaiveld en de draagconstructie. De houten kolommen ( hart op hart 5 meter ), met daarachter op 2,50 meter afstand de transparante gevels, maken het gebouw tot een ruimtelijke geometrische constructie en versterken de perspectivische werking van het gebouw. De Kaasmakerij de Tijd borduurt vooral voort op de visuele werking van de Beemster en huisvest een trotse Kaasmaker.