Een voorname publieke ruimte op een belangrijke, kwetsbare historische locatie: dat vormt de unieke opgave voor het ontwerp van het nieuwe bezoekerscentrum en depot voor Paleis het Loo Nationaal Museum.

Een nieuw entreegebouw voor Paleis Het Loo is noodzakelijk omdat enerzijds de bestaande voorziening niet langer een optimale werkomgeving biedt voor de medewerkers van Paleis Het Loo en anderzijds de behoefte bestaat om de bezoekers van Het Paleis beter te kunnen ontvangen en informeren bij binnenkomst.

De rijke historie van de plek, die zowel tot uiting komt in het landschap als in de diverse Rijksmonumenten op het terrein van Het Loo, vormen een belangrijke inspiratie. Bewust is gekozen voor een eigentijds gebouw met ‘ingetogen allure’. Daarmee is een nieuw element toegevoegd aan de collectie van gebouwen uit verschillende tijdsperiodes die Het Loo rijk is. De samenhang tussen de bestaande en nieuwe onderdelen is de kracht van het ontwerp. Ook landschappelijk hecht het entreegebouw zich aan de plek. Het gebouw is ontworpen als integraal onderdeel van de omgeving. Het is gepositioneerd op een bestaand knooppunt in het landschap en fungeert daarmee als scharnierpunt tussen het Paleis en het Paleispark met de assen, de parkeerplaats en het Kroondomein.

Vanaf het parkeerterrein is het nieuwe gebouw duidelijk zichtbaar en presenteert het zich als het gezicht van het Nationaal Museum. Het gebouw vormt de basis van een publieksgerichte toekomst. Vanuit het gebouw hebben bezoekers een prachtig zicht op de groene omgeving en het paleis, aan het einde van de oprijlaan. Door de transparantie vervagen de overgangen tussen binnen en buiten, is een laagdrempelig en uitnodigend gebouw gerealiseerd en zijn de publieksgerichte functies in het gebouw duidelijk zichtbaar.