Overige leden van ontwerpteam

  • Albert Herderarchitect
  • Victor Spijkersarchitect
Fotografie door: Milad Pallesh

Basisschool Veerkracht in Amsterdam Slotermeer is een veelkleurige, protestants-christelijke basisschool en staat in een deel van het AUP, het stedenbouwkundige plan dat van Eesteren in 1934 maakte, en waarin licht, lucht en ruimte centraal staan. Het oorspronkelijke schoolgebouw uit 1960 is gesloopt. Voor de architectenselectie is Ard Hoksbergen een samenwerking aangegaan met Studioninedots. Het nieuwe schoolgebouw is opgeknipt in drie delen: de gymzaal, de aula en de lokalen. De gymzaal staat in de rooilijn van het westelijk deel van de Slotermeerlaan, terwijl de lokalen zijn uitgelijnd met het zuidelijke deel. Zo opent het midden van het gebouw zich naar de straat, waarmee een gastvrij gebaar wordt gemaakt. Het gebouwdeel met klaslokalen is ‘losgekoppeld’ van het centrale deel met de hoofdentree, waardoor een prikkelarm leergedeelte ontstaat. Dit deel van het gebouw is gericht op de buurt, en dus afgekeerd van de drukke doorgaande weg vóór het gebouw. De buitenste gebouwdelen zijn voorzien van schuine kappen, een referentie naar de portiekflats in de omgeving. De zuidgevel is voorzien van een grote schoorsteen, die een markeringspunt vormt in de buurt en bovendien refereert aan de schoorsteen op het oude gebouw. Ook de kleur van de gevelsteen en subtiele ornamenten in het metselwerk zijn verwijzingen naar het voormalige schoolgebouw. Basisschool Veerkracht is een zogenaamde ‘Frisse School’ met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

Fotografie door: Milad Pallesh