Met dit ontwerp wilde Bonnema indertijd opdrachtgevers overtuigen dat je op een andere manier kunt bouwen. In essentie is het woonhuis van ir. Abe Bonnema (1926-2001) een rechthoekige doos met vloeren en een dak van beton. Een reeks van stalen portaalspanten houdt alles overeind, geholpen door een gemetselde kern voor de vereiste stijfheid. De gevels staan los van deze constructie en dragen geen last. Van de vrijheid die dat biedt heeft Bonnema gebruik gemaakt door onder dak en verdiepingsvloer rondom bandvensters aan te brengen. Het overige is een spel van open en gesloten vlakken, met aan de westkant vooral glas en aan de meer gesloten oostkant veel onbehandeld hout. De omliggende tuin, een ontwerp van Mien Ruys ter grootte van een klein park, is door de transparante gevels steeds dichtbij. Het ensemble is inmiddels een Rijksmonument.

foto: Rolf ter Veer

meer over Abe Bonnema