Secretaris van de jury (zonder stemrecht) is Marc A. Visser, directeur van hûs en hiem, adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit Fryslân.