Saskia Bak studeerde kunstgeschiedenis in Groningen en is sinds 2015 directeur van Museum Arnhem. Daarvoor werkte ze bij het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof, vanaf 2009 als algemeen directeur. Saskia Bak begeleidde de bouw en inrichting van het nieuwe Fries Museum in Leeuwarden, dat in 2013 geopend werd.
Sinds 2018 maakt Saskia Bak deel uit van de Abe Bonnema-jury.