Kunsthistoricus Wilma Kempinga is oprichter van stichting Mevrouw Meijer, een ideëel onderzoeksbureau gericht op goede schoolarchitectuur. De stichting zet zich onder andere in voor waardering voor en een zorgvuldige omgang met bestaande, vaak naoorlogse schoolgebouwen. Renovatie en transformatie van bestaande bouw beschouwt Mevrouw Meijer als volwaardige ontwerpopgaven. Stelselmatig biedt ze kansen aan jonge architecten bij ontwerp en onderzoek. Kempinga heeft als senior adviseur architectuur vele schoolbesturen en gemeenten bijgestaan en ruim honderd architecten daarbij betrokken. Bijvoorbeeld bij de transformaties van Molenwiek Dalton in Haarlem, Pro Grotius in Delft en De Zevensprong in Best. In 2024 is Wilma Kempinga toegetreden tot de jury.